TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Du kan bara luta dig tillbaka

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Det är med trädgårdar som med hus, det krävs regelbundet underhåll och städning, annars blir inte trädgården den härliga oas som vi vill ha. Eftersom ingen trädgård är den andra lik så går vi igenom med dig vilken skötsel som just din trädgård behöver och vad du önskar.

 

 

Är ni behov av skötsel och underhåll av er trädgård under säsongen? Vi erbjuder lite olika upplägg på detta.

Större trädgårdsstädningar 3-4 ggr per säsong. Vi gör en vår-, sommar- och höststädning samt om det behövs in emellan.

Skötsel varannan vecka. Om ni är i behov av skötsel såsom gräsklippning rekommenderar vi en skötsel varannan vecka. Minimitid 4 timmar/gång. Vid dessa tillfällen görs annan skötsel i mån av tid.

Trädgårdsmästare

VINTER

I vårt klimat är vintern den lugnast tiden i trädgården. Vid behov skyddar vi nyplanterade buskar och träd när kylan blir för sträng och täcker med väv för att undvika brännskador om vårsolen blir för stark. 

När vi har passerat nyåret börjar förberedelserna för det nya trädgårdsåret.
Tidigt på året planterar vi om våra växter inomhus och den gamla jorden använder vi med fördel att så frön i.

Trädgårdsmästare

VÅR

Trädgårdsåret börjar med beskärning av buskar och träd med sen blomning. Rabatter rensas och gödslas. Det är en bra tid att dela, flytta och plantera om växter samt att plantera nya växter. Vi klipper rosorna när björken fått musöron.

Trädgårdsmästare

SOMMAR

Den varmaste delen av året handlar det mesta om att sköta om och underhålla trädgården så att du kan luta dig tillbaka och njuta av all grönska och prakt.
Buskar som blommat tidigt beskärs och klipps, efter midsommar gör vi en första klippning av häckarna.

Trädgårdsmästare

HÖST

Hösten är en bra tid för att dela, flytta och plantera om växter samt plantera nya. Årstiden lämpar sig även bra för beskärning av buskar och träd som blommar tidigt på våren. Om häcken behöver ytterligare en klippning görs det nu.

Om du vill plantera nytt är hösten den perfekta tidpunkten, då får växterna god tid att rota sig inför våren.

Vi sätter lök för en tidig vårprakt i trädgården. Höstens arbete pågår så länge trädgården ger prakt och det som står när första snön kommer får stå kvar tills det är dags att väcka trädgården igen.

GREEN ROOMS BY von Sydow

Tel: 070- 755 06 54

greenrooms.nu

info@greenrooms.nu